Restauracja Biała Dama Restauracja Biała Dama Restauracja Biała Dama Restauracja Biała Dama Restauracja Biała Dama
ATRAKCJE W OKOLICY

Kórnik
Zamek w Kórniku
neobarkowy ratusz w Kórniku
Kościół w Kórniku
p.w. Wszystkich Świętych
Arboretum w Kórniku

Różaneczniki z których słynie Arboretum w Kórniku
Bnin
Ratusz w stylu barkowym
wzniesiony w połowie XVIII w.
Kościół Św Wojciecha 1827 r.

Prowent, zespół zabudowań folwarcznych
Koszuty
późno barokowy dwór i park

Zespół trzech XVIII wiecznych wiatraków
typu Koźlak (fot. marekpic)
neobarokowy kościół z lat 20.
XX wieku i pomnik nagrobny pułkownika
Michała Kuszela, powstańca
listopadowego (fot. wszędobylec)
Środa Wielkopolska
rynek i zachowany historyczny
układ urbanistyczny starego miasta
(XIV - XX.)
ratusz z poł. XIX w.


późnogotycka kolegiata farna
z lat około 1423-28

neoromański po ewangelicki kościół
p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa z lat 1883-88
szlak Średzkiej Powiatowe Kolei
Wąskotorowej
wodociągowa wieża ciśnień z lat 1910-11
i pomnik generała J.H. Dabrowskiego
  • cmentarz rzymsko-katolicki
  • domy (wille) z XIX w.
  • zespół dworski w Żreniej z 2 połowy XIX w.
Brodowo
dwór w Brodowie
Winna Góra
pałac neoklasyczny z 1910 r.

kościół p.w. św. Michała Archanioła
z 1766 r
Słupia Wielka
pałac i park z XIX w
Rogalin
pałac w Rogalinie
barokowo-klasycystyczny
najsłynniejsze rogalińskie dęby

Kościół p.w. Św. Marcelina,
wybudowany w latach 1817-1820